Q&As

Back to site

Moskito Guard®

Hvorfor skal jeg velge Moskito Guard®?

Moskito Guard® beskytter mot stikkende / blodsugende insekter som mygg, knott, lopper og veps, både i Norge og utenlands. Siden produktet ikke inneholder DEET, er det skånsomt mot huden. Virkestoffet Saltidin® (Icaridin) har vist seg å gi lengre og bedre beskyttelse enn insektmidler som inneholder DEET i tilsvarende dose. Insektmiddelet er fuktighetsgivende, klisser ikke, er vannfast og har en behagelig duft. Det kan også brukes av gravide kvinner og barn over 2 år. Moskito Guard® fås som spraykrem.

Hvilken type insekter / mygg beskytter Moskito Guard® mot?

Moskito Guard® har vist seg å beskytte mot blodsugende insekter rundt om i verden, inkludert mygg, knott, lopper og flått.

Hvor effektiv er Moskito Guard®?

Moskito Guard® er et svært effektivt insektmiddel. WHOs retningslinjer for forebygging av malaria anbefaler blant annet virkestoffet i Moskito Guard®, 20% Saltidin®(icaridin). Moskito Guard® viser svært gode resultater i effektivitetstester, til og med lengre og bedre beskyttelse enn insektmidler som inneholder DEET i tilsvarende styrke.

Moskito Guard® er effektivt i ca. 8 timer, til og med mot den asiatiske tigermyggen, som er den mest aggressive myggarten i verden. Dette er vist i tøffe laboratorietester.

Hvordan bruker jeg Moskito Guard®?

Rist flasker før bruk.  Påfør jevnt på eksponert hud.  Ikke spray direkte på ansiktet. Spray i håndflaten og smør jevnt utover huden, unngå kontakt med lepper og øyne.  Gjenta påføring i anskikt og på kropp hver 8. time.

  • 2 påføringer per dag for barn over 2 år og opp til 12 år
  • 3 påføringer per dag for barn over 12 år og voksne, inkludert gravide kvinner

Er Moskito Guard® egnet for barn?

Moskito Guard® er egnet for barn fra 2 år og oppover.

Er Moskito Guard® egnet for gravide kvinner?

Ja, Moskito Guard® kan brukes av gravide kvinner gjennom graviditet hvis de brukes som anvist.

Er Moskito Guard® egnet for sensetive hud?

Moskito Guard® forårsaker ikke irritasjon eller sensibilisering. Det er et vannbasert produkt som er utviklet uten parabener. Men selv om Moskito Guard® er blitt utviklet for å redusere risikoen for allergi, kan enkelte av komponentene forårsake overfølsomhet hos dem med allergisk bakgrunn.

Er Moskito Guard® egnet for mitt kjæledyr?

Moskito Guard® er ikke et veterinærprodukt. Moskito Guard® er ment for kun å brukes på menneskehud. Vi foreslår at du diskuterer med en veterinær angående hvordan du på best mulig måte beskytter ditt kjæledyr mot insektsbitt.

Kan Moskito Guard® brukes på klær?

Moskito Guard® er ikke ment for å brukes på klær.

Kan jeg bruke Moskito Guard® sammens med solkrem?

Moskito Guard® kan brukes sammen med solkrem, men det er ikke utført tester for å se om det påvirker effekten av insektmiddelet. Som regel anbefales det å starte med solkremen og la den trekke inn i huden i minst 20 minutter før påføring av insektmiddelet.

Begrensede data viser at 1/3 av solbeskyttelsen (SPF) i solkremen forsvinner når man etter innsmøring bruker insektmidler som inneholder DEET. På grunn av dette kan det være bedre å bruke alternative insektmidler med andre virkestoffer enn DEET, som f.eks. Moskito Guard®.

Lukter Moskito Guard®?

I motsetning til DEET-baserte insektmiddel, som har en sterk kjemisk lukt, har Moskito Guard® en behagelig lukt.

Hvor lenge vil Moskito Guard® beskytte meg?

Moskito Guard® vil gi beskyttelse opp til 8 timer mot de mest vanlige myggartene (Anopheles, Aedes og Culex).

Må jeg påføre Moskito Guard® på nytt etter bading eller fysisk aktivitet?

Moskito Guard® er vannfast og tåler svette. Derfor er det ikke nødvendig med ny påføring etter kortere bad (mindre enn 30 minutter) eller fysisk aktivitet, så lenge det ikke har gått mer enn 8 timer siden forrige påføring.

Hva er den aktive ingrediensen i Moskito Guard®?

Moskito Guard® inneholder 20% Saltidin® (icaridin) som er anbefalt av WHO, CDC, Public Health England og andre.

Kan Moskito Guard® ødelegge klær eller lage merker på klær?

Tester viser at Saltidin® (icaridin), den aktive ingrediensen i Moskito Guard®, ikke vesentlig skader dine klær. Man bør imidlertid utvise forsiktighet med finere stoffer.

Er det noen bivirkninger ved bruk av Moskito Guard®?

Til dags dato har ingen bivirkninger blittrapportert av forbruker eller myndigheter. Vi anbefaler at du bruker Moskito Guard® i henhold til bruksanvisningen.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får en reaksjon av Moskito Guard®?

Noen mennesker har fått en mild hudreaksjon ved bruk av produkter som inneholder icaridin, som Moskito Guard®, selv om det er veldig sjelden.

I sjeldne tilfeller kan Moskito Guard® forårsake betydelige, men forbigående øyeskader. Påfør ikke i øyne, lepper eller skadet hud. Om kontakt med øyne oppstår, hold øyet åpent og rens nøye med vann i 15-20 minutter. Kontakt giftkontrollen eller medisinsk personell for behandlingsråd.

I tilfelle en hudreaksjon, vask grundig med såpe og vann. Avslutt bruk og konsulter en medisinsk sakkyndig om hudirritasjon eller utslett oppstår.

Ved svelging, kontakt medisinsk personell eller giftkontroll straks for behandlingsråd. Nipp til et glass vann om du er i stand til å svelge. Ikke fremkall brekning med mindre du har fått råd av giftkontrollen eller en medisinsk faglig.

Hvilke produkter er tilgjengelig i Moskito Guard® sortimentet?

Moskito Guard® er tilgjengelig som krem i pumpeflaske (75ml)

Aktive ingredienser – Saltidin® (Icaridin) vs DEET

Hva er DEET?

DEET inneholder N,N-diethyl-meta-toluamide og det er den aktive ingrediensen i mange vanlige insektmiddel og er tilgjengelig i en rekke former og konsentrasjoner.

DEET kan imidlertid ha skadelig innvirkning på miljøet og forårsake hudirritasjon hos mennesker.

Hva er Saltidin® (icaridin)?

20% Saltidin® (icaridin) er et høyeffektivt insektmiddel som samtidig gir svært liten risiko for hudirritasjon og miljøpåvirkning. Behagelig å bruke.

Hva er forskjellen mellom Picaridin, Saltidin® og Icaridin?

Alle tre produkter inneholder den samme kjemiske forbindelsen, Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate. Picaridin, Saltidin® og Icaridin er forskjellinge varenavn, avhengig av landet de er lansert i.

Mygg og sykdommer

Hvor er mygg utbredt?

Mygg og andre bitende insekter er å finne i hele verden.

Hvilke sykdommer sprer mygg?

Mygg er bærer av forskjellige sykdommer som inkluderer, men ikke er begrenset til japansk encefalitt, chikugunya, denguefeber, gulfeber, zika og malaria.

Disse sykdommer kan ha livsforvandlende konsekvenser, og det anbefales at du bruker insektmiddel for å beskytte deg mot mygg og tilhørende sykdommer.

Hvor mange typer av mygg finnes det?

Det er mer enn 3.000 arter av mygg i verden, men medlemmer av tre arter er kjent for å være ansvarlig for å spre sykdom til mennesker. Anopheles mygg er den eneste arten kjent for å være bærer av malaria. De overfører også filariasis (også kalt elphantiasis) og encefalitt. Culex myggen er bærer av encefalitt, filariasis og West Nile viruset. Aedes myggen, hvorav den glupske asiatiske tigermyggen er medlem, bærer gulfeber, denguefeber, japansk encefalitt og zikavirus.

Hvorfor biter myggen meg?

Myggen reagerer på varme, bevegelse og karbondioksid fra våre kropper. Hannmyggen biter ikke mennesker, hunnmyggen trenger menneskeblod for å utvikle fruktbare egg og for å få i seg næring.

Hvordan kan jeg beskytte meg mot mygg?

Følgende anbefales:

  • Bruk insektmiddel / myggmiddel
  • Bruk lyse løstsittende langermede klær og bukser/skjørt for å redusere eksponert hud
  • Lukk vinduer, dører og skjermer fra skumring og til morgengry
  • Bruk myggnett

Når skal jeg bruke insektmiddel?

Insektmiddel kan brukes overalt der det finnes insekter i nærheten, og anbefales der det er mygg for å redusere risikoen for kløende stikk og eventuelle myggbårne sykdommer.

Trenger jeg malariatabletter?

Malariatabletter er anbefalt når man reiser til malariaendemiske områder.

Sjekk ut din destinasjon og søk profesjonelt råd minst 6 uker før reisen.

Hva skal jeg gjøre om jeg blir bitt?

I tilfelle det er en vanlig reaksjon, kan en hydrokortisonkrem eller en calamine lotion gi en lindring.  Kuldepakning, isbiter eller et kaldt bad uten såpe kan også lindre symptomene. For mer alvorlig allergisk reaksjon, kan følgende behandling brukes:

  • Orale antihistaminer
  • Utvendig anti-klø krem eller benzokain
  • Et kaldt bad uten såpe
  • En autoinjeksjon av adrenalin (EpiPen) bør tas hvis anafylaksi oppstår

Zika Virus

Alle reisende bør søke råd hos en medisinsk rådgiver minst 6-8 uker innen reisen, spesielt om du er gravid eller planlegger graviditet.